Koszyk  

jest pusty
Zakupy bez logowania

 

Regulamin

1

Sklep internetowy, działający  pod adresem www.comfortbaby.pl , jest własnością firmy ROTEX.

2

Zamówienia w sklepie internetowym comfortbaby.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

4

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

5

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym.  W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

9

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem.

10

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

11

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

13

Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.


14

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

15

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

16

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwracany towar powinien być odesłany w stanie niezmienionym  wraz z otrzymaną w paczce specyfikacją zamówienia lub fakturą. W celu dokonania zwrotu towaru prosimy o wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Zwrotowi nie podlega obuwie wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego, chyba, że reklamacja dotyczy niezgodności towaru z umową.

17

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.

18

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego (biuro@comfortbaby.pl).

19

Firma Rotex zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

20

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzyganego sporu.